PRIVACY POLICY

for lenartmeble.pl

I. INFORMACJE WSTĘPNE
Dokument (dalej jako „Polityka”) określa, jakie Twoje dane zbieramy, jak je przetwarzamy i do czego są nam potrzebne w związku z Twoimi odwiedzinami naszej strony internetowej oraz za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnych pod adresem https://lenartmeble.pl/ („Strony”).
Polityka określa ponadto jakie prawa Tobie przysługują oraz w jaki sposób możesz je wykonywać.

II. KTO PRZETWARZA TWOJE DANE
Twoje dane przetwarzane są przez dwóch administratorów danych („Współadministratorzy”):
1. Dig-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Mroczeniu (63-604), Mroczeń ul. Krajowa 184a, KRS: 0000891200, NIP: 619-195-39-19, REGON: 300183793, której dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („DIG-NET”) oraz
2. Kamil Lenart prowadzący działalność gospodarczą pod firmą lenart24 Kamil Lenart z siedzibą w Mroczeniu (63-604), Mroczeń ul. Krajowa 184a, NIP: 6191991156, REGON: 521686497, zarejestrowanym w CEiDG („lenart24”).

Oba te podmioty wspólnie są odpowiedzialne za przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych Stron.

III. KONTAKT
Naszym celem jest zapewnienie ochrony Twoich danych osobowych przy jednoczesnym umożliwieniu Ci kontaktu z nami i wykonywania naszych usług na najwyższym poziomie. Rozwój technologii powoduje, że Polityka może ulegać zmianom, o których postaramy się Ciebie informować.
Gdyby pojawiły się po Twojej stronie jakiekolwiek pytania, czy którekolwiek fragmenty Polityki byłyby dla Ciebie niezrozumiałe lub nieczytelne zachęcamy do kontaktu z nami.
Dla ułatwienia Tobie kontaktu w zakresie przetwarzania, stworzyliśmy wspólny punkt kontaktowy. Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 605691855 lub mailowo na adres pawel.bak@lenartmeble.pl Możesz też nas odwiedzić osobiście w Mroczeniu pod adresem Mroczeń ul. Krajowa 184a. Na te adresy możesz do nas kierować także wnioski związane z wykonywaniem przez Ciebie przysługujących Tobie praw.

Jeżeli jednak chcesz skontaktować się z konkretnym administratorem, poniżej znajdziecie właściwe adresy skrzynek mailowych:
 lenart24- showroom@lenartmeble.pl
 DIG-NET – pawel.bak@lenartmeble.pl

IV. TWOJE PRAWA
Przysługują Tobie, w przypadkach określonych przez przepisy art. 15-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), następujące prawa:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania danych osobowych;
3) usunięcia danych osobowych;
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) przenoszenia danych osobowych;
7) cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem.

Osoby korzystające ze Stron swoje prawa związane z przetwarzaniem przez Współadministratorów danych osobowych mogą wykonywać wobec każdego ze Współadministratorów, ale aby ułatwić Wam kontakt ze Współadministratorami wystarczające będzie, jeżeli swoje żądanie zgłosicie do wskazanego na wstępie punktu kontaktowego. Uzgodniliśmy, że punkt kontaktowy będzie w pierwszej kolejności obsługiwał DIG-NET.

Ten sam Współadministrator jest także odpowiedzialny za przygotowanie treści informacji, którą właśnie czytasz raz do informowania Cię o ewentualnym naruszeniu, jeżeli istnieje wysokie ryzyko, że w jego wyniku Twoje prawa lub wolności mogą być naruszone, stosownie do treści art. 34 RODO. Podobnie jeżeli chodzi o wykonywania Twoich praw wynikających z RODO.

Współadministratorzy wspólnie ustalają środki techniczne i organizacyjne służące zabezpieczeniu Państwa danych w związku z korzystaniem z Infolinii.

V. CELE W JAKICH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE
Współadministratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe w ramach Stron w następujących celach i zakresie:
 w celu uzyskania statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych na Stronach, ułatwienia korzystania z nich oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego na Stronach, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na Stronach oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, na te potrzeby przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na Stronach oraz podane przez Ciebie w formularzu zapisu na usługę tzw. newslettera (tj. takie, które umożliwiają dostarczenie newslettera – adres e-mail). W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Stronami i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców Facebook (więcej informacji na stronie pl-pl.facebook.com/privacy/explanation), Google Ads (więcej informacji na stronie policies.google.com/privacy). Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż nasze. Szczegóły na ten temat znajdziesz w szczegółach banneru cookie;
 w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, gdy korzystasz z naszego wspólnego formularza kontaktowego umieszczonego na Stronach. Przetwarzamy wówczas Twoje dane kontaktowe i identyfikacyjne oraz dane przekazane nam w komunikacji kierowanej przez Ciebie do nas;
 w celu realizacji Twoich zamówień w sklepie lenart24 (Współadministratorzy w celu szybkiej realizacji zamówień i weryfikacji stanów magazynowych korzystają ze wspólnego oprogramowania CRM dla celów wysyłkowych i magazynowych). Przetwarzamy wówczas Twoje dane dotyczące zamówienia, w tym dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane adresowe;
 realizacji wspólnych kampanii marketingowych – przetwarzamy wówczas Twoje dane kontaktowe.
Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane, jeżeli wyrazisz na to zgodę, jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Stron.

Podczas przeglądania Stron są używane pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem z naszych Stron. Ich stosowanie ma na celu poprawne ich działanie oraz dostarczenie Ci spersonalizowanej reklamy a nam statystyk.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Strony indywidualnie do Twoich potrzeb.
Pliki „cookie” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Do czego konkretnie wykorzystujemy poszczególne pliki cookie dowiedziałeś się z banneru cookie podczas wejścia na naszą stronę. Tam szczegółowo opisaliśmy za co „odpowiedzialny jest” każdy z plików. Tam też możesz nam udzielić zgody na ich wykorzystanie przez nas, w tym także na dostarczanie Ci spersonalizowanych reklam.

Wykorzystujemy także pliki „cookies” podmiotów zewnętrznych w następujących celach:
 tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Klientów z Serwisu www, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics – przez Google Inc. z siedzibą w USA oraz HOTJAR LTD (z siedzibą na Malcie);
 określania profilu Klientów – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense oraz Google Adwords – przez Google Inc. z siedzibą w USA oraz hotJar;
 analizowania aktywności Klientów – dopasowywania wyświetlanych im treści do ich profilu, co umożliwia ulepszanie zarządzania kampaniami reklamowymi za pośrednictwem narzędzi analitycznych hotJar oraz dostarczanych przez Google Inc. z siedzibą w USA.
Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm, m. in. https://www.google.com/policies/privacy/. oraz https://www.hotjar.com/privacy/ . Istnieje możliwość zablokowania narzędzia Google Universal Analytics, zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

VI. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA GROMADZENIA PRZEZ NAS TWOICH DANYCH W RAMACH STRON

Dane pozyskiwane na Stronie wykorzystujemy na podstawie:
a) naszego uzasadnionego interesu jakim jest zapewnienie technicznego funkcjonowania Stron oraz cele analityczne i statystyczne a także marketingowe, jeżeli jesteś już naszym klientem;.
b) na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Ciebie zgody na wykorzystanie plików Cookie w celu dostarczania Tobie spersonalizowanych treści marketingowych;
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i f (uzasadniony interes) RODO w ramach udzielania Ci odpowiedzi na pytania zadawane nam przez Ciebie w ramach korzystania z naszego formularza kontaktowego, a także w ramach dostarczania na Twoje żądanie naszego newslettera, które to dane będziemy przetwarzać do czasu rozwiązania umowy o dostarczanie newslettera;
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i f (uzasadniony interes) RODO w ramach realizacji Twoich zamówień w tym na potrzeby wysyłki oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w tym reklamacjami.
VII. JAK USTALIĆ SWÓJ IDENTYFIKATOR BY SKORZYSTAĆ Z NIEKTÓRYCH PRAW I ZARZĄDZAĆ ZGODAMI

Poniżej znajdziesz screeny, które pomogą ustalić Ci Twój identyfikator. To po nim Ciebie identyfikujemy. Możemy o niego zapytać, gdy np. zechcesz uzyskać dostęp do Twoich danych. Bez niego trudno nam będzie potwierdzić Twoją tożsamość.

Screenshot
Screenshot2
Screenshot3

I. INTRODUCTORY INFORMATION
This document (hereinafter referred to as the “Policy”) defines what your data we collect, how we process it and what we need it for in connection with your visit to our website and through our online store available at https://lenartmeble.pl/ (the “Websites”).
The Policy further specifies what rights you have and how you can exercise them.

II. WHO PROCESSES YOUR DATA
Your data is processed by two data controllers (“Joint Controllers”):
1. Dig-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa with registered office in Mroczeń (63-604), Mroczeń ul. Krajowa 184a, KRS (National Court Register): 0000891200, NIP (Tax Identification Number): 619-195-39-19, Regon (National Business Registry Number): 300183793, whose records are kept at the District Court Poznań – Nowe Miasto and Wilda in Poznań, IX Economic Department of the National Court Register (“DIG-NET”), and
2. Kamil Lenart conducting business activity under the name lenart24 Kamil Lenart with its registered office in Mroczeń (63-604), Mroczeń ul. Krajowa 184a, NIP (Tax Identification Number): 6191991156, REGON (Tax Identification Number): 521686497, registered in CEiDG registry (“lenart24”).

Both of these entities are jointly responsible for the processing of your personal data in connection with your use of our Websites.

III. CONTACT
Our goal is to ensure the protection of your personal information while allowing you to contact us and perform our services at the highest level. Developments in technology mean that the Policy is subject to change, of which we will try to keep you informed.
Should you have any questions, or should any part of the Policy be unclear or unreadable to you, we encourage you to contact us.
To make it easier for you to contact us regarding processing, we have established a common point of contact. You can contact us by phone at 605691855 or by email at pawel.bak@lenartmeble.pl. You can also visit us in person in Mroczeń at Mroczeń ul. Krajowa 184a. You can also send requests to us at these addresses related to the exercise of your rights.

However, if you wish to contact a specific controller, you will find the appropriate email addresses below:
lenart24- showroom@lenartmeble.pl
DIG-NET – pawel.bak@lenartmeble.pl

IV. YOUR RIGHTS
You are entitled, in the cases specified by the provisions of Articles 15-22 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (the “GDPR”), to the following rights:
1) access to your personal data;
2) rectification of personal data;
3) deletion of personal data;
4) restriction of the processing of personal data;
5) objection to the processing of personal data;
6) portability of personal data;
7) revoking granted consent at any time, without affecting the legality of the processing carried out on the basis of consent before its revocation;
8) file a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection if you believe that your personal data is being processed in violation of applicable law.

Persons using the Websites may exercise their rights related to the processing of personal data by the Joint Controllers against each of the Joint Controllers, but in order to facilitate your contact with the Joint Controllers, it will be sufficient if you submit your request to the point of contact indicated in the introduction. We have agreed that the point of contact will primarily serve DIG-NET.

The same Joint Controller is also responsible for preparing the content of the information you are reading and to inform you of a possible breach if there is a high risk that your rights or freedoms may be violated as a result, in accordance with the content of Article 34 of the GDPR. The above also applies to the exercise of your rights under the GDPR.

The Joint Controllers shall jointly establish technical and organizational measures to secure your data in connection with the use of the Hotline.

V. PURPOSES FOR WHICH WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA
The Joint Controllers process your personal data on the Websites for the following purposes and scope:
in order to obtain statistics on the use of the various functionalities available on the Websites, to facilitate the use of the Websites and to ensure IT security on the Websites, we process personal data regarding your activity on the Websites and the amount of time spent on each of the subpages, your location, IP address, device ID, data regarding your Internet browser and operating system;
for marketing our Goods and Services and our customers and partners, including remarketing, we process personal data about your activity on the Websites and provided by you in the service registration form, the so-called newsletter (i.e. those that enable the delivery of the newsletter – e-mail address). In the case of remarketing, we use data about your activity to reach you with our marketing messages outside the Websites and we use third-party providers like Facebook (for more information see: en-pl.facebook.com/privacy/explanation), Google Ads (for more information see: policies.google.com/privacy) for this purpose. These services involve displaying our messages on websites other than our own. Please refer to the cookie banner details for more information;
to answer your questions when you use our common contact form located on the Websites. We then process your contact and identification data, as well as data provided to us in communications directed by you to us;
in order to process your orders on the lenart24 store (the Joint Controllers use a common CRM software for shipping and inventory verification purposes in order to quickly process your orders and verify stock levels). We then process your order data, including identification and contact data and address data;
implementation of joint marketing campaigns – for the purpose, we process your contact data.
Your personal data about your preferences, behavior and choice of marketing content may be used, if you consent, as a basis for automated decisions to determine the Websites’ sales opportunities.

When you browse the Websites, “cookies”, hereinafter referred to as Cookies, are used, which are small textual information that are stored on your terminal device in connection with your use of our Websites. Their use is intended to make them work properly and to provide you with personalized advertising and us with statistics.

These cookies allow us to identify the software you use and customize the Websites individually to your needs.
“Cookies” usually contain the name of the domain from which they originate, the time they are stored on your device and the assigned value.

What specifically we use each cookie for you learned from the Cookie Banner when you entered our Website. We described there in detail what each cookie is “responsible” for. You can also give us permission for us to use them, including to provide you with personalized advertising.

We also use third-party “cookies” for the following purposes:
– to create statistics – to help us understand how Customers use the Website, which enables us to improve its structure and content through Google Analytics analytical tools – by Google Inc. based in the USA and HOTJAR LTD (based in Malta);
– to determine the profile of the Customers – and then display tailored materials in advertising networks, using the tool of Internet advertising, such as Google AdSense and Google Adwords – by Google Inc. based in the USA and hotJar;
– to analyze the activity of Customers – to match the content displayed to them to their profile, which allows to improve the management of advertising campaigns through analytical tools hotJar and provided by Google Inc. based in the USA.
To learn more about the use of Cookies, we recommend reading the privacy policies of the above-mentioned companies, including https://www.google.com/policies/privacy/. and https://www.hotjar.com/privacy/. It is possible to block the Google Universal Analytics tool, according to the instructions available at: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

VI. WHAT IS THE LEGAL BASIS FOR OUR COLLECTION OF YOUR DATA ON THE WEBSITES
We use the data collected on the Website on the basis of:
a) our legitimate interest in ensuring the technical functioning of the Website and analytical and statistical purposes, as well as marketing purposes if you are already our Customer;
b) on the basis of your voluntarily granted consent to the use of Cookies to provide you with personalized marketing content;
c) on the basis of Article 6(1)(b) and (f) (legitimate interest) of the GDPR in the framework of providing you with answers to the questions you ask us when using our contact form, and also as part of delivering our newsletter at your request, which data we will process until the newsletter delivery contract is terminated;
d) on the basis of Article 6(1)(b) and (f) (legitimate interest) of the GDPR in the framework of processing your orders including for the purpose of shipping and defense against possible claims, including complaints.

VII. HOW TO DETERMINE YOUR ID TO EXERCISE CERTAIN RIGHTS AND MANAGE CONSENTS
Below you will find screenshots to help you determine your ID. It is by your ID that we identify you. We may ask you for it when, for example, you want to access your data. Without it, it will be difficult for us to confirm your identity.

Screenshot
Screenshot2
Screenshot3

VIII. MANAGING COOKIES IN YOUR BROWSER
The terms of use of essential Cookies can be set in the browser you use to, among other things, limit or completely disable the ability to save Cookies. However, changes to their settings may hinder or prevent you from using certain features of our Websites.

Information on how to change your cookie settings can be found in the settings of each web browser. Below are links to information about cookie management in the most popular browsers.
Google chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
Microsoft Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Safari- https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Mozilla – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Opera – https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
If you are using a browser other than those listed, please visit the manufacturer’s website for information on how to change through it.

IX. PROFILING
When using our Websites and social profiles, if you consent, we will process your cookie data and provide you with content tailored to your needs and expectations. This makes it easier for Customers to navigate through our offerings. This is made possible by what is known as profiling, which is precisely the processing of information about you that enables us to adapt the content displayed to you in an automated manner to your purchasing preferences.

X. PROCESSING WITHIN PROFILES ON SOCIAL NETWORKS
We process your personal data when you visit our profiles maintained on social networks (such as Facebook, Instagram). We process your personal data in connection with our operation of such profile in order to promote our business and provide users with advertisements of our products and services, inform about events, or promotional actions organized by us. Personal data is processed on the basis of Article 6(1)(f) of the GDPR, i.e. the Controller’s legitimate interest.

The Websites contain plug-ins such as Facebook. When displaying our Website that contains a Facebook plug-in, your browser will establish a direct connection to the servers of the social network administrators (service providers). The content of the plug-in is transmitted by the respective service provider directly to your browser and integrated into the Website.

The purpose and scope of data collection and their further processing and use by service providers, as well as the possibility of contacting them and your rights in this regard and the possibility of making settings to ensure your privacy are described in the privacy policies of individual service providers, including Facebook (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/)

You can also completely prevent plug-ins from loading on the Website by using the appropriate extensions for your browser, such as script blocking.

XI. RECIPIENTS OF YOUR DATA
Your data will be transferred to third parties if applicable laws require it or for the purpose of fulfilling your order, and also for the purpose of displaying content to you on the Websites. We transfer data to the following categories of recipients:

– Our employees and associates, responsible for servicing you as a Customer, accounting, and those engaged in marketing and maintaining contact with you on our behalf,
– Third parties providing services to us, including marketing companies, IT service providers, auditors, accounting, legal services, debt collection companies and others to the extent necessary for the purposes of reciprocal contracts between us and others in the market.

If we use subcontractors to provide our services, we will take appropriate legal precautions, as well as appropriate technical and organizational measures to ensure the protection of your personal data in accordance with relevant regulations.

We also transfer your personal data to the service providers we use to operate the Website. Depending on the contractual arrangements and circumstances, these providers either act on our behalf or independently determine the purposes and means of processing. List of providers:
– Google Inc. (Google Analytics) based in the USA and hotJar based in Malta – purpose: Measuring website traffic, reporting on application errors, creating statistics
– Google Inc. based in the USA and hotJar based in Malta – purpose: Analyzing customer activity
– Google Inc. based in the USA and hotJar based in Malta – purpose: To determine the profile of Customers – Google AdSense and Google Adwords HotJar;
– Google Ireland Ltd (Google Adwords) based in Ireland and hotJar based in Malta – purpose: Measuring the effectiveness of advertising campaigns, managing advertising campaigns.

XII. TRANSFER OF PERSONAL DATA TO THIRD COUNTRIES
In connection with the use of Google Analytics tools, your personal data may be transferred outside the EEA. The European Commission has not found an adequate level of protection in relation to such data transfers.

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu